Art Prague 2023: Jiří a Vilém Frič v tandemu, s chutí tvořit

22. ročník festivalu současného umění Art Prague – hned při příchodu na tuto výstavu si nešlo nevšimnout jedné ze soch autora Viléma Friče s názvem Spojení. V tomto duchu se nesla instalace části výstavního prostoru, který zde měli vyčleněný otec a syn, Jiří a Vilém Frič.

Autoři pojali svou instalaci v duchu spolupráce a vzájemném doplňování jejich děl. Vilém Frič je designér a sochař zabývající se především výrobou soch z nerezu a oceli, které často propojuje s přírodními prvky. V současné době tematicky věnuje především kinetickým sochám, světelným objektům a fontánám.

Na výstavě představil zcela novou kolekci menších kinetických soch například Teleport, a zrcadlených soch například Éther, kde si pohrává s myšlenkou prostoru a času, odrazu v zrcadle a pomíjivosti. Tuto kolekci soch doplnil kinetickými sochami Anděl v pohybu a Anděl štěstí. Nechyběly ani autorovy nové světelné sochy jako třeba Orbit a nová Ledová fontána.

Jiří Frič vedle svých menších sochy znázorňují převážně ženské tvary a jejich rozličné krásy, například Tanečnice nebo Čertice, představil také imponující sochu Isis – strážkyni rodiny a jejího štěstí. V tvorbě Jiřího Friče je zřetelné nejen řemeslné zpracování, ale i symbolistický přístup k danému tématu.